У ДОМА

Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian Bulgarian cross border area

Project Code 15.3.1.017

Управление на риска

  • Oops, something went wrong.
     
  • « 2 на 6 »

  • Audio

Цел на проекта

Дейности по проекта

Проблеми, които трябва да бъдат решени

съдружие

изказвания по темата LSI

Views: