ARoTT

 Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare ARoTT (B3) – Romania

sigla-Arott-1-768x247ARoTT – Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации е професионална организация на звена за технологичен трансфер и иновационен профил, неправителствена организация с нестопанска цел. ARoTT е създадено в края на 2006 г. и е регистрирано в регистъра на съдружниците през януари 2007 г.

ARoTT има 43 членове (университети, центрове за научноизследователска и развойна дейност, TT центрове, търговско-промишлена палата), 18 иновационни проекта, 24 трансгранични и 5 проектантски проекта. ARoTT реализира като LP 2 проекти, насочени директно към сектора за развитие на туризма в трансграничния регион Ro-Bg:
Трансграничен тематичен туризъм – възможност за развитие и популяризиране на района на самоличност Dolj, Olt, Mehedinti, Видин, Монтана, Враца, Плевен „, MIS ETC 663 и“ Wine way „, MIS ETC 199. 2 проекта реализира 2 туристически продукта Допринесоха за повишаване на видимостта на трансграничната зона Ro-Bg на европейско равнище.

More… www.arott.ro