За проекта

Group photo 2

Управление на риска за големи инфраструктури в румънската българска трансгранична зона В миналото важните цели на инфраструктурата с голям мащаб / LSI бяха третирани максимално със секретност, без да се обмисля социално приемане или дори разбиране от страна на засегнатото население. Идентифицираният проблем е допълнителният рисков фактор, дължащ се на липсата на познания и разбиране … Read more