Дейности по проекта

IMG_0966

Дейности по проекта A.1 Управление на проекта: А.1.1 Създаване и функциониране на структурите за управление на проекта А.1.2 Финансово управление А.1.3 Управление на обществените поръчки А.1.4 Наблюдение и докладване на проекти А.1.5 Независим одит А.1.6 План за устойчивост А.2 Дейности за информация и комуникация по проекта А2.1 Оборудване за доставка A2.2 Събития (начални и заключителни … Read more