Проблеми, които трябва да бъдат решени

DSC_0160

Проблеми, които трябва да бъдат решени Доказателство е, че не може да се създаде добра стратегия за управление на риска без подходяща информация и комуникация по отношение на уязвимите места, шарките и рисковете, генерирани от тях, е дадена област. Широкомащабните инфраструктури (LSI) са важни възможности и генератори на риска не само на национално равнище, но … Read more