Цели на проекта и очаквани резултати

IMG_1021

Цели на проекта и очаквани резултати – Bg Основна цел (и) на проекта и очакван (и) резултат (и) Принос към показателите за резултатите от програмата Основна цел / и и очакваните резултати от проекта: Основната цел на проекта е да се намалят изчислените рискове, генерирани от публичния и частния ЛСС чрез увеличаване на социално-икономическото приемане … Read more