INNOBRIDGE

 BUSINESS INNOVATION CENTER INNOBRIDGE (B4) – Bulgaria

BIC-Logo_Web-1-1BIC INNOBRIDGE е организация в подкрепа на бизнеса, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN). Това е първият и единствен акредитиран BIC от мрежата EBN в България. Той е НПО, която се занимава с иновации и предоставя услуги за подкрепа на бизнеса, като: обучения, семинари, консултации и други специализирани услуги, в зависимост от конкретните нужди на своите клиенти.

Персоналът на BIC INNOBRIDGE се състои от висококвалифицирани експерти с опит в изпълнението на проекти по различни програми, финансирани от Европейския съюз: напр. ТГС Румъния-България 2007-2013, РП7, ЕРАЗМУС, Интеррег V-A и др.

Центърът разполага с помещение с капацитет 35+ души, подходящо за провеждане на конференции, обучения, семинари и други важни събития. Оборудвано е с бяла дъска, дъски за флипчарт. Освен това, е оборудвано с висококачествено оборудване за видеоконференция (VC), което предлага усещане, което е по-близко до това на среща лице в лице , давайки възможност за усещане, че са на едно и също място. Оборудването може да се използва както за срещи от точка до точка, така и за многоточкови срещи и едновременни обучения, обхващащи по-широки области и целеви групи, поради своята универсална съвместимост.

More… www.innobridge.org