Business-Communication-Skills

C1 – ABILITĂȚI DE COMUNICARE ÎN CADRUL LSI

C1 – ABILITĂȚI DE COMUNICARE ÎN CADRUL LSI

Cursul are ca obiective principale:

  • înțelegerea, asimilarea, operaționalizarea și utilizarea creativă a conceptor cheie:

comunicare, comunicare interpersonală, comunicare verbală, comunicare non-verbală, comunicare orală, comunicare scrisă, funcțiile comunicării, competență de comunicare și competență culturală, managementul comunicării, bariere și riscuri în comunicare, planificare, planificare strategică, comunicare organizațională – internă și externă; comunicare publică, funcțiile comunicării publice, administrație, autorități publice;

  • înțelegerea, asimilarea și operaționalizarea stategiilor de recontextualizare a tehnicilor de comunicare (interpersonală, organizațională, publică) și de planificare cu referire la infrastructuri de mari dimensiuni în zona transfrontalieră;
  • înțelegerea, asimilarea și operaționalizarea stategiilor de eficientizare a comunicării (interpersonale, organizaționale, publice)și a planificării (strategice) cu referire la infrastructuri de mari dimensiuni în zona transfrontalieră.

Cursul urmărește dezvoltarea următoarelor competențe:

  • capacitatea de a aborda și întelege comunicarea (interpersonală, publică și organizațională) și planificarea în cadrul LSI din perspectivă relativizantă și pluralistă;
  • capacitatea de transfer și integrare a noțiunilor, în corelație cu experiența personală și cu statutul socio-profesional;
  • capacitatea de aplicare și de dezvoltare de strategii de recontextualizare și de eficientizare a comunicării (interpersonale, publice și organizaționale)și a planificării în cadrul LSI.

Resurse adiționale

Vă rugăm să faceți cunoștință cu materialele bibliografice care au stat la baza conceperii cursului, dar și cu alte materiale adiționale.

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
163 downloads 1.0 admin 30-01-2018 8:02
154 downloads 1.0 admin 30-01-2018 8:02
154 downloads 1.0 admin 30-01-2018 8:01
207 downloads 1.0 admin 30-01-2018 7:58
334 downloads 1.0 Tudor Zavulan 12-12-2017 16:25

Începeți parcurgerea cursului accesând primul topic de mai jos: