IFIN-HH

Horia Hulubei National Institute for Research and Development for Physics and Nuclear Engineering – IFIN-HH (LB) – Romania

IFIN-HH_Logo-11949. Se înfiinţează INSTITUTUL DE FIZICĂ AL ACADEMIEI – devenit în 1956 Institutul de Fizică Atomică – primul institut de cercetare ştiinţifică din România, al cărui fondator şi director a fost profesorul Horia Hulubei.

Aşa a început istoria. O istorie care avea să consacre un brand, Platforma Măgurele, care există şi impune şi astăzi. După cum continuă să existe şi astăzi numele fondatorului şcolii româneşti de fízică, pe frontispiciul celui mai mare institut de cercetare ştiinţifică din ţară: Institutul National de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. Un institut care se impune astăzi atât în termeni de infrastructuri cât şi de personal de cercetare, acoperind aproape 10% din producţia ştiinţifică naţională.

În spiritul tradiţiei iniţiate de Profesorul Hulubei, IFIN-HH desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare într-o amplă diversitate de domenii de cercetare fundamentală şi aplicativă, precum fizica nucleară, astrofizica, fizica particulelor, fizica atomică, fizica vieţii şi a mediului, fizica teoretică, tehnici nucleare şi sisteme avansate de comunicaţie. Beneficiind de un număr mare de instalaţii de interes naţional, printre care amintim Acceleratorul de particule Tandem Van de Graaff, Ciclotronul U120, Centrul de iradieri cu scopuri multiple, Staţia de tratare deşeuri radioactive, IFIN-HH constituie o parte importantă a infrastructurii de cercetare din România.

Concentrându-şi misiunea pe cercetări avansate în fizica atomică şi subatomică, IFIN-HH îşi asumă misiunea de a spori impactul pozitiv al domeniului nuclear asupra industriei, asupra altor domenii ale economiei naţionale, precum şi asupra societăţii în general, prin intermediul unei oferte diversificate de servicii profesionale unice. Oferind o gamă largă de aplicaţii în fizica nucleară şi domenii conexe, nstitutul are nu numai rolul unui promotor activ al progresului şi modernităţii la nivel naţional, dar, în aceeaşi măsură, contribuie semnificativ la sporirea acceptanţei publice a domeniului nuclear în societatea românească. În acord cu direcţiile principale de cercetare, IFIN-HH se afirmă ca un partener viabil în susţinerea eforturilor pentru dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei în zona euro-atlantică. Dând dovadă de o înaltă ţinută profesională şi producând performanţă atât la nivel individual cât şi colectiv, IFIN-HH reprezintă un institut în acord deplin cu cerinţele politice, ştiinţifice şi manageriale dominante din spaţiul european.

Pentru a-şi valorifica întregul capital, institutul îşi concentrează resursele pe două direcţii: (i) dezvoltarea susţinută a capacităţii interne pentru a ajunge şi a se menţine în avangarda ştiinţei şi tehnologiei ucleare actuale şi (ii) participarea substanţială în proiecte europene de colaborare ştiinţifică, axate pe infrastructuri de mare anvergură, precum GSI-Darmstadt (Germania), GANIL-Caen (Franţa), CERN Geneva), IUCN (Dubna). Considerăm că această strategie este adecvată condiţiilor actuale, menită fiind să rmonizeze resursele interne limitate cu cerinţele înalte ale cercetării din fizica nucleară contemporană de top şi cu nevoia imperativă de cooperare şi integrare continentală. Urmând aceste direcţii, IFIN-HH a participat cu succes în ultimii trei ani la peste 200 de proiecte naţionale şi 20 de proiecte internaţionale PC6 şi PC7. În acord cu această strategie, IFIN-HH va continua să-şi dezvolte şi să-şi diversifice infrastructura de cercetare, forţa de muncă şi expertiza ştiinţifică. Promovând tineri înzestraţi la frontierele ştiinţei şi îmbinând entuziasmul lor cu experienţa şi tenacitatea seniorilor reprezintă o reţetă sigură pentru garantarea viabilităţii pe termen lung a planurilor noastre.

More… http://www.nipne.ro/