Group photo 2

Despre Proiect

Managementul riscurilor pentru infrastructurile de mari dimensiuni în zona transfrontalieră Romania-Bulgaria,

În trecut, obiectivele importante de infrastructură la scară mare / LSI au fost tratate cu maximă secret, fără a lua în considerare acceptarea socială sau chiar înțelegerea de către populația implicată.
Problema identificată este factorul de risc incremental datorită lipsei cunoașterii și înțelegerii contextului și funcționării LSI în zona transfrontalieră RO – BG.
LSI a fost localizat numai luând în considerare tehnicile
Și din motive economice.

Ce înseamnă LSI
Baticurile și centralele electrice, podurile, unitățile nucleare, fabricile chimice, unitățile militare, stațiile de tratare a deșeurilor sunt LSI care au generat surse uriașe de pericol antropic care sunt incluse în cele din urmă în planurile de gestionare a situațiilor de urgență

Obiectivele proiectului
• Obiectivul principal este reducerea riscurilor calculate generate de LSI publice și private prin creșterea nivelului de acceptare social-economică a LSI existente și viitoare în zona transfrontalieră RO-BG.
• Obiectivele specifice sunt vizate
Îmbunătățirea capacității de comunicare a LSI a LSI, a Administrațiilor Publice, a ONG-urilor

Formarea managerilor actuali ai LSI

Crearea unui sistem de training pentru managerii LSI profesioniști

Activitățile proiectului
A.1 Management de proiect:

A.1.1 Înființarea și funcționarea structurilor de management de proiect
A.1.2 Gestionarea financiară
A.1.3 Gestiunea achizițiilor
A.1.4 Monitorizarea și raportarea proiectului
A.1.5 Auditul independent
A.1.6 Planul de sustenabilitate

A.2 Activități de informare și comunicare a proiectelor
A2.1 Echipamente de achiziție
A2.2 Evenimente (kick-off și conferințe finale)
A2.3 Materiale promoționale tipărite
Website A2.4
A2.5 Producția de filme video

A.3 Activități anterioare ale proiectului
A.3.1 Inventarierea completă a LSI publice și private
A.3.2 Evaluarea vulnerabilităților generatoare de LSI, a riscurilor și a riscurilor calculate
A.3.3 Anchete de referință și linii finale ale grupurilor țintă

A.4 Activitățile principale de implementare a proiectului
A4.1. Instruirea pentru LSI și mediul lor de operare
A.4.1.1 Comunicarea publică legată de LSI
A.4.1.2 Îmbunătățirea capacităților de planificare a dezvoltării cooperării LSI
A4.2. Comunicare
A.4.2.1 Proceduri de comunicații LSI, planuri de comunicare
A.4.2.2 Zile de informare organizate de LSI selectate
A.4.2.3 Proiectarea și implementarea instrumentelor de comunicare de înaltă tehnologie pentru LSI selectate și securitatea informatică
A4.3. Crearea unui sistem de instruire pentru managerii LSI profesioniști
A4.3.1 Identificarea celor mai bune practici în regiunea Dunării
A.4.3.2 Dezvoltarea curriculei, materiale de învățare, evaluare colegială
A.4.3.3 Metodologii, ateliere experimentale, studii de caz

Rezultatele proiectului
100.000 de cetățeni care accesează informații despre LSI și riscurile generate

Grupuri țintă
• Persoanele implicate în managementul LSI din Romania si Bulgaria
• Organizațiile societății civile
• Instituții educaționale și de cercetare
• Reprezentanți ai administrației locale

Buget
Valoarea totală eligibilă = 810,183,41 Euro
FEDR = 688.655,90 Euro
Cofinanțare națională = 105.323,84 Euro
Contribuția Beneficiarului total = 16,203.66 Euro