DSC_0160

Probleme de rezolvat

Probleme de rezolvat

Este foarte clar că nu poate fi creată nicio strategie bună de gestionare a riscurilor fără o informare și comunicare adecvată cu privire la vulnerabilitățile, pericolele și riscurile generate de acestea sunt un domeniu dat. Infrastructurile pe scară largă (LSI) reprezintă oportunități importante și generatoare de risc nu numai la nivel național, ci și la nivel regional și local.

Zona de impact nu ia în considerare frontierele politice / administrative.

În timpul regimului autoritar au fost create obiective de infrastructură pe scară largă, fără nicio comunicare și acceptare socială în jurul României și Bulgariei, inclusiv în zona Programului ROBG.

Este o chestiune de recuperare a comunicării sociale / economice ratate pe ambele părți ale frontierei, dar chiar mai important este includerea în această comunicare a partenerilor din partea cealaltă, chiar mai puțin informată, chiar mai puțin înțelegând motivul existenței și riscurile asumate datorate La obiectivele plasate pe cealaltă parte.

Sunt necesare transparență reciprocă și acțiuni adecvate pentru a spori încrederea și pentru a sprijini acțiunile de pregătire și de acțiune în caz de urgență. Problema formulată mai sus are o fațetă strategică importantă și consensual o componentă importantă a securității naționale, inclusiv a dimensiunii sale macroregionale și europene.

Scenariile de rezolvare a problemelor necesită un tip specific de cooperare și dialog între părțile interesate implicate. Proiectul nostru vizează construirea acestui tip de cooperare.