IMG_1021

Obiectivele de proiect si rezultate asteptate

Obiectivele de proiect si rezultate asteptate – Ro

Obiectivele principale ale proiectului ai rezultate asteptate Contributii la Rezultatele si Indicatorii de Program
Obiectivul principal (obiectivele) proiectului și rezultatele așteptate:
Obiectivul principal al proiectului este de a reduce riscurile calculate generate de LSI publice și private prin creșterea nivelului de acceptare social-economică a LSI existente și viitoare în zona transfrontalieră RO-BG.
Obiectivele specifice sunt vizate
A) Îmbunătățirea capacității de comunicare a LSI a LSI, a administrațiilor publice, a ONG-urilor
B) Formarea managerilor actuali ai LSI
C) Crearea unui sistem de training pentru managerii Profesional LSI
Descrieți legătura cu indicatorul de rezultat relevant al programului Indicatorul de rezultat al programului în care va contribui proiectul. Contribuția la realizarea indicatorului de rezultat al programului
Succesul studiului planificat Capitolul I.5.II pentru a măsura rata de satisfacție a populației este puternic dependentă de nivelul de înțelegere al respondenților cu privire la toate tipurile de pericole și riscuri, inclusiv cele antropice. Transparența planurilor de gestionare a riscurilor ar putea contribui la îmbunătățirea percepției populației cu privire la calitatea acestei activități. Îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră Ancheta propusă pentru măsurarea indicatorului bazată pe percepție, tehnici de informare și comunicare adecvate și transparente va contribui la crearea unei baze de cunoaștere și încredere transfrontalieră în ceea ce privește eficacitatea gestionării riscurilor transfrontaliere