IMG_0966

Activitățile proiectului

Activitățile proiectului

A.1 Management de proiect:
A.1.1 Înființarea și funcționarea structurilor de management de proiect
A.1.2 Gestionarea financiară
A.1.3 Gestiunea achizițiilor
A.1.4 Monitorizarea și raportarea proiectului
A.1.5 Auditul independent
A.1.6 Planul de sustenabilitate

A.2 Activități de informare și comunicare a proiectelor
A2.1 Echipamente de achiziție
A2.2 Evenimente (kick-off și conferințe finale)
A2.3 Materiale promoționale tipărite
Website A2.4
A2.5 Producția de filme video

A.3 Activități anterioare ale proiectului
A.3.1 Inventarierea completă a LSI publice și private
A.3.2 Evaluarea vulnerabilităților generatoare de LSI, a riscurilor și a riscurilor calculate
A.3.3 Anchete de referință și linii finale ale grupurilor țintă

A.4 Activitățile principale de implementare a proiectului
A4.1. Instruirea pentru LSI și mediul lor de operare
A.4.1.1 Comunicarea publică legată de LSI
A.4.1.2 Îmbunătățirea capacităților de planificare a dezvoltării cooperării LSI
A4.2. Comunicare
A.4.2.1 Proceduri de comunicații LSI, planuri de comunicare
A.4.2.2 Zile de informare organizate de LSI selectate
A.4.2.3 Proiectarea și implementarea instrumentelor de comunicare de înaltă tehnologie pentru LSI selectate și securitatea informatică
A4.3. Crearea unui sistem de instruire pentru managerii LSI profesioniști
A4.3.1 Identificarea celor mai bune practici în regiunea Dunării
A.4.3.2 Dezvoltarea curriculei, materiale de învățare, evaluare colegială
A.4.3.3 Metodologii, ateliere experimentale, studii de caz

Rezultatele proiectului
100.000 de cetățeni care accesează informații despre LSI și riscurile generate

Grupuri țintă
• Persoanele implicate în managementul LSI din Romania si Bulgaria
• Organizațiile societății civile
• Instituții educaționale și de cercetare
• Reprezentanți ai administrației locale

Buget
Valoarea totală eligibilă = 810,183,41 Euro
FEDR = 688.655,90 Euro
Cofinanțare națională = 105.323,84 Euro
Contribuția Beneficiarului total = 16,203.66 Euro